Akıllı Bağlantılı Priz Pazar Analizi ve Bölgesel Büyümeye Genel Bakış – Honeywell International, Belkin International, Azpen Innovation

“Akıllı Bağlantılı Priz Pazar Raporu 2022 – Gelecek Fırsatlar, Son Eğilimler, Derinlemesine Analiz ve 2028 Tahmini” konulu Araştırma raporu, pazar büyüklüğüyle birlikte Akıllı Bağlantılı Priz pazarına ilişkin stratejik vizyonlar sunmaktadır (Hacim – Milyon Birim ve Gelir – Milyar ABD Doları) ve 2022 ile 2028 arasındaki süre için tahminler. Söz konusu araştırma çalışması, türe, uygulamaya dayalı Akıllı Bağlantılı Priz Pazar Analizi ve Bölgesel Büyümeye Genel Bakış – Honeywell International, Belkin International, Azpen Innovation