Tıbbi Görüntü Analizi Yazılım Pazarının, (2022-2029) arasında %8,15 YBBO kaydederek şaşırtıcı bir büyümeye tanık olması bekleniyor | AGFA Sağlık, AQUILAB, Carestream Sağlık, Inc.

Tıbbi Görüntü Analiz Yazılımı Pazar raporu, makro ve mikro çevresel faktörleri göz önünde bulundurarak çeşitli segmentler ve alt segmentler için pazar büyüklüğünü, payını, dinamiklerini ve tahminini sağlayan birincil ve ikincil araştırmaların birleştirilmesidir. Ayrıca, tedarikçilerin ve alıcıların pazarlık gücünü, yeni girenlerin ve ürün ikamelerinin tehdidini ve pazarda hakim olan rekabetin derecesini ölçer. Tıbbi Görüntü Analizi Yazılımı Tıbbi Görüntü Analizi Yazılım Pazarının, (2022-2029) arasında %8,15 YBBO kaydederek şaşırtıcı bir büyümeye tanık olması bekleniyor | AGFA Sağlık, AQUILAB, Carestream Sağlık, Inc.